Learning hub

Ešte ste sa so vzdelávaním hrou nestretli? Tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť!
Čo je to hra? Všetky hry majú spoločné štyri definujúce charakteristiky – cieľ, pravidlá, systém spätnej väzby a dobrovoľnú účasť[1]: Cieľ môžeme definovať ako problém, ktorý sa hráč snaží vyriešiť a dosiahnuť tým želaný výsledok. Pravidlá sú limitácie, ktoré…
Kritické myslenie je komplexný koncept a jeho skúmanie datuje do minulosti vzdialenej až 2 500 rokov. Počas druhej polovice dvadsiateho storočia bol tento termín definovaný rôznymi spôsobmi. Jeden z nich definuje kritické myslenie ako „intelektuálne disciplinovaný…
Hry sú vo vzdelávaní využívané už po stáročia. Šach slúžil na učenie strategického myslenia už v stredoveku a hra Kriegsspiel[1] bola v 19. storočí vytvorená za účelom naučiť dôstojníkov Pruskej armády taktike boja. V súčasnosti je trendom na mnohých školách, najmä v…
Vzdelávanie založené na hre sa často mýli s ďalšou populárnou metódou, ktorá sa uplatňuje pri vyučovaní – gamifikáciou. Hoci sú tieto postupy podobné, existuje medzi nimi značný rozdiel. Pri vzdelávaní založenom na hre je „proces učenia sa výsledkom hrania hry“[1] .…