Learning hub

Vzdelávacie hry a metodiky na jednom mieste.

Preštudujte si naše instruktážne videá a metodické príručky a pokryte nimi časť učebných osnov, či aktuálne témy.

Nechajte sa vaše žiačky a žiakov hrať a potom s nimi vypracujte naše doplnkové aktivity. Všetko počas bežnej 45-minútovej hodiny.

Prineste vzdelávanie do hier a hru do škôl!