Prečo využívať hry vo vzdelávaní?

Hry sú vo vzdelávaní využívané už po stáročia. Šach slúžil na učenie strategického myslenia už v stredoveku a hra Kriegsspiel[1] bola v 19. storočí vytvorená za účelom naučiť dôstojníkov Pruskej armády taktike boja. V súčasnosti je trendom na mnohých školách, najmä v zahraničí, pracovať na vyučovaní s hrami ako Minecraft, Dreams, Portal či Civilizácia. Práve tieto a mnohé ďalšie je možné v pedagogickej praxi využiť ako podporný nástroj, pomôcku na doplnenie tradičných metód výučby. Ak je hra do výučby implementovaná správne, môže priniesť viacero benefitov pre študentov aj pedagógov/pracovníkov s mládežou.


Benefity vzdelávania založeného na hre pre študentov:
Benefity vzdelávania založeného na hre pre pedagógov a lektorov:

Hry ako vzdelávací nástroj 21. storočia

Okrem obrovskej popularity hier (nielen) medzi mladými je vzdelávanie založené na hre ako učebný postup v súlade so zmenami v modernej spoločnosti a vývojom pracovnému trhu, pretože reaguje na zvýšený dopyt po digitálnych zručnostiach a kritickom myslení. Veľké množstvo pracovných pozícií, ktoré budú dnešní študenti zastávať, ešte ani nebolo vynájdených. Môžeme však s určitosťou povedať, že život a práca v 21. storočí budú do veľkej miery spojené s využívaním technológií, potrebou riešiť komplexné problémy, odolnosťou voči zmenám, toleranciou voči stresu a schopnosťou efektívne reagovať na rýchly vývoj v našej spoločnosti. Pri vzdelávaní bude kladený dôraz nielen na jeho obsah, ale aj na jeho formu.


Hry sú ideálny nástroj, ktorý nám môže s budovaním zručností a kompetencií potrebných pre 21. storočie pomôcť. Prekonávanie prekážok, riešenie úloh či vyhodnocovanie informácií sú bežné súčasti väčšiny hier. Učia nás myslieť v kontexte, myslieť analyticky a kriticky, riešiť problémy. Kritické myslenie je kľúčové pre budovanie mediálnej gramotnosti, pretože študentom pomáha získať schopnosť chápať nielen povrchové, ale aj podprahové mediálne správy. Hry sú zároveň vysoko zážitkovým médiom. Ich schopnosť dostať človeka do hlbokého „ponorenia sa“ do deja je pre účel vzdelávania nesmierne užitočná. Zabezpečiť takúto úroveň ponorenia sa do činnosti nie je v prostredí školy vôbec jednoduché.


  1. Kriegsspiel.
  2. Gulińska, H., 2008. Gry edukacyjne w nauczaniu chemii [in:] Homo communicativus red. Surdyk, A., Szeja, J.Z., 2(4)/2008. Poznań: UAM
  3. Kaszkowiak, N. 2017. Games as teaching method