Venujte vaše 2 % na vývoj vzdelávacích hier a rozvoj učiteľov

Iba 7 % žiakov na 2. stupni ZŠ je vnútorne motivovaných učiť sa. Snažíme sa to zmeniť pomocou cielene vytváraných vzdelávacích hier v súlade s potrebami učiteľov a žiakov. Pomôžte nám dostať hry k čo najširšiemu počtu učiteľov a žiakov v školách a venujte nám vaše 2 %.

Dve percenta pre Gamifactory

S hrou ide učenie ľahšie a pamäťová stopa býva silnejšia, lebo je podporená silnou emóciou a zážitkom. Preto vytvárame vzdelávacie hry, ktoré:

Aj vďaka vašej podpore budeme môcť naďalej rozvíjať hravosť vo vzdelávaní. Ďakujeme, že nám pomáhate prinášať vzdelávanie do hier a hru do škôl.

Aj malý krok môže vzbudiť v žiakoch zvedavosť a záujem o učivo a svet okolo seba.

Ako využijeme vaše 2 %?

Vývoj vzdelávacích hier

Vývoj vzdelávacích hier

Naše hry tvoríme v súlade so ŠVP tak, aby pomohli učiteľom učiť hravo a efektívne a vzbudili u žiakov záujem o dané témy.

Školenia pre učiteľov

Školenia pre učiteľov

Pre učiteľov ponúkame školenia a workshopy, na ktorých ich naučíme, ako zaviesť hry a herné prvky do vyučovania a ukážeme im inšpiratívne tipy priamo z praxe.

Tvorba metodík

Tvorba metodík

K našim hrám pripravujeme metodiky a tipy, ako s hrami pracovať na vyučovaní vrátane doplnkových aktivít, ktorými učitelia podporia ich edukačný dopad.

Zvýšenie motivácie detí

Zvýšenie motivácie detí

Pomocou cielene tvorených vzdelávacích hier podporujeme motiváciu žiakov učiť sa a zároveň posilňujeme rozvoj digitálnych zručností a kritického myslenia.

Ak sa rozhodnete venovať vaše 2 % nám,
uvádzajte v tlačive nasledujúce údaje:

Obchodné meno (názov): Impact Games
Sídlo: Silvánska 10, 841 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 52659917

Ako darovať

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, môžete darovať aj 3 % z dane. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2024) na váš daňový úrad v mieste vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, môžete darovať aj 3 % z dane. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

  • Právnické osoby môžu poukázať 1 % resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane.
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby– časť VI., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácii, ktorú ste si vybrali. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového